• Бүх төрлийн цахилгаан болон баттерейн гар багажнууд
 • Цахилгааны кабель утаснууд
 • Бүх төрлийн гэрэл, гэрэлтүүлгийн материал
 •  Уул уурхайн зориулалт бүхий лед гэрэлнүүд
 • Уул уурхайн зориулалттай унтраалга разетканууд
 • Мод модон материалууд /банз, балк, панер, ислэг хавтан/
 • Гагнуурын бүх төрлийн элэектродууд
 • Олон төрлийн хадаас, шрупнууд
 • Олон төрлийн боолт, гайк,шайб нууд
 • Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгслүүд
 • Сантехникийн сэлбэг хэрэгслүүд
 • Цахилгаан Трансформатрууд
 • Нийтийн хоол үйлдвэрлэлт
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /Кэтиринг үйлчилгээ/